Søg efter:

Administration for grundejerforeninger

Vi tilbyder at stå for regnskabet for jer som grundejerforening. Det kan dreje sig om følgende arbejdsopgaver:

  • Bogføring af bilag
  • Opkrævning af kontingent mv.
  • Fremsendelse af rykkere
  • Dannelse af flytteafregninger ved ejerskifte mv.
  • Dannelse af periodebalancer

Derudover kan øvrige opgaver som følgende aftales:

  • Modtage opkald fra medlemmerne vedr. spørgsmål til fremsendt kontingentopkrævning eller anden opkrævning
  • Betaling af attesterede regninger
  • Opstilling af årsregnskab hvis I ikke bruger revisor

Om vi skal stå for hele regnskabet, eller blot nogle af opgaverne bestemmer I selv.

Prisen er afhængig af hvilke opgaver vi skal stå for.

Den aftalte pris er fast. Det vil sige at der ikke betales ekstra for af rykkere, flytteafregninger mv. Eventuelle gebyrer for dette tilfalder jer 100%.
Kontakt os derfor, så vi kan give jer en fast årlig pris på netop det I gerne vil have, vi skal tage os af.